เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รูปแบบข้อสอบ O_NET ป6 ปีการศึกษา 2558  98 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:33 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รูปแบบข้อสอบ O_NET ม3 ปีการศึกษา 2558  99 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:34 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการศึกษาโดยครอบครัว (ปพ.๑_ค)   355 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:21 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1435 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:23 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ต.ค. 2558 20:09 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  207 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:18 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:27 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดการสอนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  2966 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:22 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7803 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ต.ค. 2558 20:11 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2008 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ต.ค. 2558 20:10 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ต.ค. 2558 20:09 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น  133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:28 นิพล พลกลาง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการ ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา ฯ  173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:23 นิพล พลกลาง
Comments