รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการซ่อมแซมอาคารชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยนิพล พลกลาง   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2558 01:53 ]
วันที่ 9  ตุลาคม 2558  นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้เข้าตรวจเย่ียมความก้าวหน้า ของการดำเนินงานซ่อมแซม อาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งได้รับการรายงานผลการดำเนิงานจากนายทวีศักดิ์ชัย  เนตรแสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  และได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน เป็นอย่างดี