ผอ.สพป.พช.1 บริจาคเงิน และอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:24โดยนิพล พลกลาง   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2558 05:31 ]

เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2558  ดร.ธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ประกอบด้วยนางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์  และนายนิพล  พลกลาง  ศึกษานิเทศก์  ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ประสบเหตุอัคคีภัย โดยได้นำเงิน และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอน เช่นเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์  และสิ่งของที่จำเป็นอีกมากมาย  มาบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายทวีศักดิ์ชัย  เนตรแสงสี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ผู้นำนำชุมชน  อีกทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียนใกล้เคียงการต้อนรับเป็นอย่างดี  ซึ่งนายการนี้ ดร.ธวัช กงเติม ยังได้กล่าวคำให้กำลังใจ  และได้ให้นโยบายเกี่ยวการแก้ไขปัญหา และให้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูและผู้บริหารอีกด้วย